มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 3 (ล่ามกระซิบ)


 

มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 3 (ล่ามกระซิบ)

 

 

ล่ามกระซิบ (Whispering Interpreter)

        ล่ามกระซิบจะทำหน้าที่คล้ายกับล่ามฉับพลันแต่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ อาทิ บูธ ชุดหูฟัง หรือไมโครโฟนแต่อย่างใด เนื่องจากล่ามกระซิบจะนั่งหรือยืนใกล้กับผู้ฟังกลุ่มขนาดเล็ก เช่น กลุ่มผู้ฟังจำนวน 2-3 คนโดยทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางให้ผู้ฟังได้เข้าใจ ล่ามกระซิบมักใช้สำหรับงานประชุมหรืองานสัมมนาที่มีผู้ฟังส่วนใหญ่เข้าใจภาษาต้นทางที่ผู้พูดพูด แต่มีผู้ฟังกลุ่มเล็กที่ต้องการล่ามกระซิบช่วยสื่อสารที่ผู้พูดกล่าวออกมาเป็นภาษาปลายทางที่ตนเองเข้าใจ

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7108

Comment

Comment:

Tweet