มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 2 (ล่ามต่อเนื่อง) 


มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 2(ล่ามต่อเนื่อง)
 
 ล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreter)   

        ล่ามต่อเนื่องจะทำหน้าที่แปลหรือสื่อสารเมื่อผู้พูดภาษาต้นทางพูดจบลง โดยทางผู้พูดจะพูดไปประมาณ 3-10 ประโยคจนมีจังหวะหยุดให้ล่ามต่อเนื่องได้แปลสื่อสารออกมาให้ผู้ฟังได้เข้าใจ ในกรณีที่ผู้พูดภาษาต้นทางพูดยาวหลายประโยคก่อนที่จะหยุดให้แปลนั้น ล่ามต่อเนื่องสามารถที่จะจดบันทึกย่อในสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาเพื่อเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแปลเนื้อหาทั้งหมดให้ถูกต้องสมบูรณ์ทันทีที่ผู้พูดพูดจบลง ล่ามต่อเนื่องมักถูกใช้ในงานฝึกอบรมสัมมนา งานติดตั้งเครื่องจักร งานแถลงข่าว งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7107


edit @ 24 Nov 2009 17:20:14 by cute lil'lion

Comment

Comment:

Tweet