ข้อควรระวัง ก่อนรับแม่บ้านคนใหม่

 

       เรามักจะได้ยินข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับผู้ร้ายที่มักจะแฝงมาในรูปของแม่บ้าน หรือ พนักงานทำความสะอาดกันอยู่บ่อย ๆ โดยผลเสียที่ร้ายแรงมักเกิดกับทรัพย์สินหรือชีวิตของเรา ดังนั้นเราจึงต้องระวังให้มากขึ้นในการที่จะเลือกจ้างคนทำความสะอาดคนต่อไป จึงอยากเตือนภัยคุณ ๆ ทั้งหลายว่าหากจะจ้างใครมาทำงานก็ลองพิจารณาคุณสมบัติกันให้ดีซะก่อน ลองฟังคำแนะนำนี้ก่อนก็ได้นะ

 

ข้อควรระวัง ก่อนรับแม่บ้านคนใหม่

 

1. เลือกศูนย์บริการที่สามารถตรวจสอบจากตำรวจท้องที่,สคบ.,และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้

2. สัมภาษณ์โดยละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา,นายจ้างเดิม  รวมถึงทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ  ถ้ามีทัศนคติในทางโกง หรือชอบใช้ความรุนแรงนั้น ไม่ควรจ้าง  เพราะอาจเป็นอันตรายกับตัวท่านหรือทรัพย์สินได้

3. จะต้องให้เจ้าของศูนย์รับรองว่าแม่บ้านไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา หรือชอบใช้ความรุนแรง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายภาคหน้าได้หาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

4. เมื่อตกลงจ้างแล้วจะต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจตรวจสอบข้อมูลการประกอบอาชญากรรมที่ สตช.

5. ถ่ายรูป,ทำประวัติ,ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ โดยนำไปตรวจสอบกับสำนักงานเขต หรือสำนักงานอำเภอว่าใช่ตัวจริงหรือไม่  เนื่องจากปัจจุบันมีคนเขมร,ลาว,เวียดนามมาสวมรอยเป็นคนไทย

6. เมื่อรับมาทำงานแล้ว แม่บ้านขี้เกียจ, ขี้บ่น, พูดจาไม่สุภาพ  ควรจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วเลิกจ้างไปเลย  

7. หากในบ้านมีของมีค่า ควรเก็บให้มิดชิด อย่าให้แม่บ้านเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน   

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7001


edit @ 24 Nov 2009 17:02:56 by cute lil'lion

Comment

Comment:

Tweet