มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 1 (ล่ามฉับพลัน)

 

       ล่าม หรือ นักแปลภาษา นั้น อาจเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมาย และหน้าที่ของอาชีพนี้อย่างแท้จริง แล้วมีใครรู้หรือไม่ว่าล่ามนั้นมีกี่ประเภท เราขอแนะนำให้รู้จักกับ "ล่ามฉับพลัน" กันก่อนเลย

ล่ามประเภทต่าง ๆ ตอนที่ 1(ล่ามฉับพลัน)

ล่ามฉับพลัน (Simultaneous Interpreter)

 

        ล่ามฉับพลัน หรือ Simultaneous Interpreter นั้นจะทำการแปลหรือถ่ายทอดความหมายจากต้นทางไปยังปลายทางอย่างรวดเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่ผู้พูดจะพูดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีจังหวะหยุด ล่ามจะทำหน้าที่แปลในทันที ล่ามฉับพลันจะนั่งอยู่ในบูธที่จัดไว้เฉพาะซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวน จากภายนอก ล่ามจะพูดผ่านไมโครโฟนในทันที่ที่ผู้พูดพูดออกมา และจะได้ยินเสียงผู้พูดผ่านทางหูฟัง  

       ล่ามฉับพลันจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทั้งด้านการฟังและการพูดในภาษาต้นทางและปลายทางเป็นอย่างสูง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง จะต้องมีการเตรียมตัวศึกษาหัวข้อที่จะต้องแปลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนมากล่ามฉับ พลันมักจะทำหน้าที่ในงานประชุมขนาดใหญ่ เช่น งานสัมมนา หรืองานประชุมระดับนานาชาติ(งานประชุมของ UN เป็นต้น) และการประชุมลักษณะนี้จะมีล่ามฉับพลันหลายภาษา

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7099


edit @ 24 Nov 2009 17:14:37 by cute lil'lion

Comment

Comment:

Tweet